Tình hình xử lý
Hồ sơ tiếp nhận
119.251
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
117.321
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 31/03/2023 20:00:10

THỐNG KÊ CHI TIẾT

thời gian cập nhật số liệu: 31/03/2023 20:00:10

Số lượt truy cập
13921784
Đang online: 7
Hôm qua: 22211
Tháng trước: 395704
Giới thiệu

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Dịch vụ công trực tuyến một phần

Là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện, quy định cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Tin tức

Thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu ...

Ngày đăng: 11/08/2022

>> Chi tiết ...

Thông báo Triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ ...

Ngày đăng: 10/11/2021

>> Chi tiết ...

Thông báo thực hiện khai báo y tế phòng chống dịch Covid ...

Ngày đăng: 30/06/2021

>> Chi tiết ...

[Thông báo] Sử dụng hệ thống xác thực định danh Cổng ...

Ngày đăng: 11/06/2021

>> Chi tiết ...

Thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu ...

Ngày đăng: 11/08/2022

>> Chi tiết ...

Thông báo Triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ ...

Ngày đăng: 10/11/2021

>> Chi tiết ...

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến