Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 4094/QĐ-UBND 06/10/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội v Xem thêm >>
2 4002/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đ Xem thêm >>
3 4025/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Xem thêm >>
4 3989/QĐ-UBND 28/09/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Xem thêm >>
5 3972/QĐ-UBND 27/09/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Xem thêm >>
6 3959/QĐ-UBND 27/09/2021 Quyết định Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
7 3929/QĐ-UBND 22/09/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản, Đất đai thuộc phạm vi chức năng Xem thêm >>
8 3867/QĐ-UBND 19/09/2021 Quyết định Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầ Xem thêm >>
9 3769/QĐ-UBND 11/09/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyề Xem thêm >>
10 3693/QĐ-UBND 06/09/2021 Quyết định Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng Xem thêm >>
11 3617/QĐ-UBND 31/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám địn Xem thêm >>
12 3592/QĐ-UBND 29/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp Xem thêm >>
13 3593/QĐ-UBND 29/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quả Xem thêm >>
14 3591/QĐ-UBND 29/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Côn Xem thêm >>
15 3577/QĐ-UBND 28/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo d Xem thêm >>
16 3485/QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Xem thêm >>
17 3478/QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và T Xem thêm >>
18 3426/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao độn Xem thêm >>
19 3423/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch Xem thêm >>
20 3425/QĐ-UBND 16/08/2021 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành ban hành mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát Xem thêm >>